Ovocný kvíz

Vybrali ste rok 1912? VÝBORNE! Gratulujem k vedomostiam! Takže: V roku 1912 poľský biochemik Kazimierz Funk objavil … vitamíny. Over si to!

P.S. Slovo „vitamíny“ pochádza z latinského slova „vita“, čo znamená život.

Vieš, v ktorom roku boli objavené vitamíny?
a) 1912 b) 1410 c) 2001 Klikni a zisti!