VZDELÁVACÍ PROJEKT „DŽÚSY A PYRÉ – VITAMÍNY V SMART FORME”.

Predstavujeme Vám vzdelávací projekt „Džúsy a pyré – vitamíny v SMART forme”.

Cieľom projektu je vzdelávanie detí 1.- 3. ročníka základných škôl v oblasti zdravých stravovacích návykov a dôležitosti džúsov a ovocno-zeleninových pyré, a tiež ovocia a zeleniny v každodennej strave.

Učitelia základných škôl v rámci projektu realizujú s deťmi vzdelávacie aktivity, využívajúc materiály, pripravené v spolupráci s odborníkmi – MUDr. Petrom Minárikom, PhD. z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave a PhDr. Gabrielou Herényiovou, CSc. z Univerzity Komenského v Bratislave.

Každá trieda, ktorá sa zúčastní projektu a zrealizuje jeho ciele, sa bude môcť zúčastniť Umeleckej súťaže.
Je možné vyhrať atraktívne ceny pre školy, žiakov víťazných tried a ich koordinujúcich učiteľov.

Každá trieda po ukončení projektu obdrží certifikát potvrdzujúci účasť na projekte (v elektronickej forme).

Podrobné pravidlá projektu a súťaže sa nachádzajú v pravidlách umiestnených v dolnej časti webovej stránky.

Veríme, že zásady zdravého stravovania by mali byť vštepované od raného veku, preto sa spoliehame, že o projekt bude záujem a učitelia podporia túto dôležitú iniciatívu.

V prípade otázok prosíme o kontakt prostredníctvom e-mailu:
sutaz@dzusyapyre.eu alebo telefonicky: +421 2 4342 2978 (počas pracovných dní v hodinách 9.00-17.00)

PODMIENKY ÚČASTI NA PROJEKTE

1
Na prihlásenie sa do projektu je potrebné vyplniť na webovej stránke Registračný formulár a potvrdiť pravidlá projektu.
2
Po registrácii prihlášky koordinujúci učiteľ obdrží e-mail s pravidlami projektu, súťaže a webovým odkazom na vzdelávacie materiály. Koordinujúci učiteľ môže kedykoľvek stiahnuť materiály z webovej stránky, prihlasujúc sa pomocou mena a priezviska, a tiež mailovej adresy uvedenej počas registrácie.
3
Koordinujúci učiteľ realizuje s deťmi vyučovacie lekcie, v súlade s 5 tematickými blokmi spolu s pracovnými listami (materiál č.6 je doplnkovým materiálom pre dobrovoľnú realizáciu).
4
V škole je nutné na viditeľnom mieste umiestniť plagát, ktorý informuje o účasti školy na projekte.
5
Po vykonaní lekcií koordinujúci učiteľ vyplní anketu, ktorá potvrdzuje realizáciu projektu, zhromaždenie kvantitatívnych údajov o účastníkoch projektu a názorov na tému projektu.
Anketa je nevyhnutnou podmienkou účasti v súťaži a obdržania certifikátu potvrdzujúceho účasť na projekte.
6
Certifikát bude poslaný na adresu uvedenú vo formulári počas registrácie účasti na projekte.

Srdečne Vás pozývame do projektu „Džúsy a pyré – vitamíny v SMART forme!”
Organizátori projektu

Rámcový harmonogram projektu

projekt trvá od 31.októbra 2016 do 23.júna 2017:

31. októbra 2016 – štart projektu, taktiež vzdelávacích lekcií.

30. novembra 2016 - 15. mája 2017 – zbieranie súťažných prác.

15. mája 2017 – ukončenie prihlasovania a registrácie do projektu, taktiež vzdelávacích lekcií.

30. mája 2017 – vyhlásenie víťazov súťaže

23. júna 2017 – ukončenie projektu, doručenie cien a certifikátov.

pravidlá projektu, pravidlá súťaže

S prípadnými otázkami sa obráťte na e-mail adresu: sutaz@dzusyapyre.eu

Partner projektu:

  • Potravinárska komora Slovenska